top of page

รถดับเพลิง 4 ล้อ เคลื่อนที่เร็ว

 • เครื่องยนต์ 370 แรงม้า 

 • ห้องโดยสาร 4 ประตู

 • โครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

 • ถังบรรจุน้ำและโฟม -> ตามต้องการ

 • เครื่องสูบน้ำพร้อมระบบผสมน้ำยาโฟมอัตโนมัติ -> ตามต้องการ

 • มีแท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม -> ตามต้องการ

 • มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง -> ตามต้องการ

 • มีอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยที่ทันสมัย -> ตามต้องการ

pick up truck.png

รถดับเพลิง 4 ล้อ พร้อมชุดฉีดดับเพลิงแรงดันสูงและถังน้ำในตัว

 • แชสซีส์ -> ตามต้องการ

 • ห้องโดยสาร 4 ประตู

 • ถังบรรจุน้ำและโฟม -> ตามต้องการ

 • มีแท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย -> ตามต้องการ

 • มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง -> ตามต้องการ

 • มีอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยที่ทันสมัย -> ตามต้องการ

MFU.png

รถบรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิง เอนกประสงค์ 4 ล้อ

 • แชสซีส์ -> ตามต้องการ

 • ห้องโดยสาร -> ตามต้องการ

 • โครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

 • ถังบรรจุน้ำและโฟม -> ตามต้องการ

 • ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง -> ตามต้องการ

 • อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยที่ทันสมัย -> ตามต้องการ

 

pick up 2.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม

CLICK to visit manufacturer
bottom of page